КАК ДА ИЗКЛЮЧИМ FIND MY IPHONE?

Уважаеми Apple потребители,

Find my iPhone Activation Lock е създадено да държи Вашето устройство и Вашата информация в безопасност, в случай че телефонът, айпадът, компютърът или часовникът бъдат загубени или откраднати. Тази услуга възпрепятства обслужването на вашето устройство в сервиз и за това трябва да бъде изключена преди то да постъпи за диагностика.

Спирането на услугата Find my iPhone може да стане по два начина:

От самото устройство

 1. Устройството трябва да бъде включено и да има връзка с интернет.
2. Влезте в меню Settings.
3. В горната част на менюто избирате името си (името на ползвателя).
 4. Влизате в меню iCloud.
 5. Избирате меню Find my iPhone.
 6. Премествате плъзгача в позиция Изключено/Off.
 7. Въвеждате паролата за съответното AppleID в появилия се прозорец.
 8. От същия процорец избирате Turn OFF.

От страницата на iCloud

 1. Устройството не трябва да има достъп до интернет или да бъде изключено.
 2. От компютър отваряте браузер и избирате страницата www.iCloud.com
 3. Въвеждате AppleID и парола и въвеждате кода от двустепенната аутентификация.
 4. Избирате иконата Find iPhone 
 5. В горната част ще видите падащо меню All Devices, от което ще намерите съответното устройство (ориентирайте се по името или малката снимка, която визуализира модела).
 6. След маркиране на устройство избираме символа ❌ отдясно или опцията Remove From Account.

*Забележка: Ако не помните паролата, можете да създадете заявка за нова. За целта трябва да отидетe на appleid.apple.com, откъдето да изберете опцията “Forgot Apple ID or password?”. След това трябва да спазвате инструкциите. Ако не помните нито паролата, нито своето Apple ID, трябва да се свържете с Apple, откъдето да премахнат заключването с Find My iPhone.